Månedlige arkiver: november 2020

Plassoversikt i ny havn

Vi har nå startet utsending av kontrakter. Dere vil nok ønske å se hvor plassene dere har fått ligger. I linken under kan dere se hvordan plassene er fordelt på de forskjellige bryggene. Første tall i plass nummeret er brygge nummer.
Vær obs på at det er foretatt noen justeringer fra den oversikten som ble lagt ut tidligere.