Månedlige arkiver: januar 2021

Forslag til Årsmøte

Årsmøte i foreningen vil bli avholdt 18. mars kl. 19.00 på Samfunnshuset Fjellheim.
Styret har utarbeidet forslag til endring av lover og reglement for Rød Båtforening.
(Se disse på linken her). Det vil også ligge et eksemplar i båthavna for gjennomsyn.

Eventuelle forslag fra medlemmer som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før årsmøte. Disse kan sendes på epost eller leveres i postkassa.