OBS: Årsmøte er utsatt!

På grunn av covid-19 restriksjoner er årsmøte i foreningen utsatt til 22. april kl. 19.00.
Årsmøte avholdes som tidligere varslet på Samfunnshuset Fjellheim.

Styret har utarbeidet forslag til endring av lover og reglement for Rød Båtforening.
(Se disse på linken her). Det vil også ligge et eksemplar i båthavna for gjennomsyn.

Eventuelle forslag fra medlemmer som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før årsmøte. Disse kan sendes på epost eller leveres i postkassa.