Rød Båtforenings klubbhus

Utleie satser:

Medlemmer kr 500,- pr døgn (mandag t.o.m. torsdag)
Medlemmer kr 700,- pr døgn (fredag t.o.m. søndag)

Ikke medlemmer kr 700,- pr døgn (mandag t.o.m. torsdag)
Ikke medlemmer kr 1.500,- pr døgn (fredag t.o.m. søndag)

Vask av klubbhuset etter utleie kr 350,-

Leien skal betales kontant til utleieansvarlig før nøkkel blir utlevert.
Nøkkel skal tilbakeleveres senest kl. 13.00, eller etter avtale med utleieansvarlig .

Leietaker er forpliktet til å sette brukt dekketøy i oppvaskmaskinen. leietager er også erstatningspliktig for eventuelle skader på inventar i klubbhuset. Leietager må vise hensyn til naboer slik at disse blir minst mulig forstyrret.

Det skal være stille fra kl. 24.00. Da må musikk dempes og dører og vinduer lukkes. Lokalet skal stenges kl. 01.00 og havneområdet forlates slik at naboene ikke skal få forstyrret nattesøvn.

Utleie av klubbhuset er ment for selskaper og er ikke ment å være et fest(e)lokale.

Hus-styret/ansvarlig utleier treffes på mobil 928 44 150