Styret

Styrets sammensetning etter årsmøte 2020

Leder: Sverre Fauskanger
Nestleder/Havnesjef: William Johannesen
Dugnadsleder: Arne Longva-Stavem
Sekretær: Leif Karlsen
Kasserer: John Fields
1. Varamann: Ole Kr. Olsen
2. Varamann: Øivind Olsen